صبح که از پا میشی چیکار میکنی؟
تلگرام یا اینستاتو چک میکنی؟
یا شایدم تلوزیون میبینی!
به من ربط نداره ولی امروز میخوام یک روش بهت یاد بدم تا صبحا که از خواب پاشدی یک قدم به هدفت نزدیک تر بشی...


برای دیدن ادامه مطلب روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید

همه ما تو زندگیمون عاداتی داریم بعضیاشون خوبن بعضیاشون بد ولی اگه میخوای موفق بشی و به هدفت برسی باید یک سری عادت واسه خودت درست کنی!

ولی عادت به چه درد میخوره؟
عادت یعنی تکرار یک رفتار حالا چه در زمان معین یا چه غیر معین(که البته عادات اکثرا زمان معین دارن) و حالا اگه تو یک رفتاری رو انجام بدی که خوب باشه و مناسب خب قطعا هم کارت ساده تر میشه هم بیشتر و زودتر پیشرفت میکنی!

پس من یک عادت برای صبحا که از خواب پا میشی دارم که خودم همیشه ازش استفاده میکنم و بدردم خورده،میخوره و قطعا هم خواهد خورد چون گفتم چه مزایایی داره.
 صبح که از خواب پا شدی بعد از دست و رو شستن این کارو بکن! چیکار؟یک قدم به هدفت نزدیک تر شو!چطوری؟من نمیدونم هدفت چیه ولی  مثال میزنم که متوجه بشی منظورمو:

اولا که زود تر از خواب بیدار شو
یکم پیاده روی کن
کتاب بخون
اگه ورزشکاری یکم تمرین کن


توهم با توجه به خواسته و هدفت میتونی یک کاری بکنی و تبدیل به عادتش کنی...

موفق باشی!