شاید در جایی خوانده باشید خودت باش.و باز در جای دیگری خوانده باشید الگو برداری کن.و این تا حدی میتواند شمارا گیج کند که ندانید چه کنید.
خب باید بگویم هر دو حرف صحیح است!شاید بیشتر گیج شدید!
در ادامه مطلب بیشتر برای شما توضیح خواهم داد...

برای خواندن ادامه مطلب روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید...


چرا باید خودتان باشید؟

چون شما خاصید و تمام دنیا را هم بگردیم کسی نخواهد بود که دقیقا مانند شما زندگی و فکر کند چون تجربیات شما را ندارد.

چرا باید الگو برداری کنید؟

تصور کنید کسی از روی ساختمانی نه چندان بلند بپرد پایین و حالا در نظر بگیرید مثلا فقط زخمی شد.حال اگر شما مانند او بپرید میتوان انتطار اتفاقی مشابه داشت.

بالاخره کدام یک؟

هر دو گزینه شما باید همیشه به خودتان ایمان داشته باشید و در مکان هایی که فکر میکنید درست است ایده تان را عملی کنید.
ولی باید در جاهایی هم از انسان های موفق الگو برداری کرد که به موفقیت مشابه برسید.
به این نکته توجه داشته باشید در هر دو مورد زیاده روی ممنوع است و اگر میخواهید بهترین تصمیمات را گرفته و به نتیجه ای مطلوب برسید باید تعادل را حفظ کنید