ترجمه اختصاصی وبلاگ من میتوانم i-can.blog.ir از مصاحبه ای که ستاره پرتغالی رئال مادرید دیروز با unisport انجام داد.در این مصاحبه رونالدو راجب وضعیت بدنیش و سبک بازیش صحبت میکنه.
-آماده ای؟(خطاب به رونالدو)
+آره
-خوبه